Certificering

De Manueel Therapeuten die werken volgens de systematiek van Van der Bijl kunnen zich aansluiten bij de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT). Dit is de oudste vereniging in Nederland op het gebied van de manuele therapie en werd na haar oprichting in 1968 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. De VMT kent zogenaamde gecertificeerde leden, waaraan speciale eisen worden gesteld, en leden. Manueel Therapeuten worden regelmatig getoetst door een speciale toetsingscommissie van de VMT. Gecertificeerde leden zijn verplicht meer bij- en nascholingen te volgen en er worden eisen gesteld aan aan hun praktijkvoering. Zij mogen hun behandeling niet vermengen met een andere therapie zoals b.v. fysiotherapie. Zo wil de VMT duidelijkheid uitstralen naar patiŽnten en zorgverzekeraars. Eveneens zijn gecertificeerde leden onderworpen aan een
klachtenregeling van de VMT en moeten zij voldoen aan allerlei reglementen zoals b.v. het privacyreglement.

Certificering

De Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT) is de oudste vereniging in Nederland op het gebied van de manuele therapie en werd na haar oprichting in 1968 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.