De therapeuten - Even voorstellen

Dhr. Gerjan van den Broek, woonachtig op de Olijkeweg 26 te Soest, is na het behalen van zijn VWO-diploma in 1980 fysiotherapie gaan studeren in Utrecht en heeft dit in 1984 afgerond. Tijdens toenmalige stages liep hij al tegen de, in zijn ogen, tekortkomingen van de fysiotherapie aan. Na bestudering van de verschillende vormen van manuele therapie, besloot hij toelatingsexamen te doen aan de School voor Manuele Therapie te Utrecht, waar hij in 1984 werd toegelaten. In 1987 studeerde hij hier af. In 1998 verkreeg hij het gecertificeerd lidmaatschap van de VMT.
Na een korte werkperiode in een praktijk is dhr. van den Broek van 1984 tot 1988 als fysiotherapeut verbonden geweest aan een algemeen ziekenhuis te Dordrecht. Van 1988 tot 2000 was hij werkzaam in een
algemeen ziekenhuis in Gouda. In deze periode heeft hij gedeeltelijk als Manueel Therapeut in verschillende praktijken gewerkt. Sinds januari 2000 werkt hij in Putten en Soest na overname van een praktijk voor Manuele Therapie E.S. te Putten.
Gerjan van den Broek heeft lange tijd een functie in het bestuur van de VMT gehad.
Gerjan van den Broek is gehuwd en heeft 2 zonen.

Dhr. Timo de Lange. Toen Timo de Lange door 2 behandelingen Manuele Therapie E.S. zelf van lastige rugklachten verlost werd heeft hij besloten na zijn opleiding fysiotherapie te gaan studeren voor Manueel Therapeut E.S. .
In 2013 is hij afgestudeerd als Manueel Therapeut E.S. aan de Utrechtse school voor Manuele Therapie. Hij behandelt tegenwoordig uitsluitend nog mensen via het Eggshell systeem (niet 'kraken'). In maart 2017 heeft hij zijn Master of Science titel behaald in de Manuele Therapie op het onderwerp Carpaal Tunnel Syndroom.

Mw. Marije van Laar is na het behalen van haar Havo- diploma in 1997 fysiotherapie gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. Na stages in onder meer Revalidatiecentrum de Trappenberg, Revalidatiecentrum Jan van Breemen Instituut ( het huidige READE) en in een particuliere praktijk in Zwitserland studeerde zij in 2001 af. Het was in Zwitserland waar zij kennis maakte met de Manuele Therapie volgens Marsman. Haar interesse was gewekt voor de individuele manier van bewegen van ieder mens en de zachte aanpak. Op zoek naar de oorspronkelijke Manuele Therapie waarbij geen manipulaties werden toegepast kwam zij in aanraking met de Opleiding Manuele Therapie Utrecht waar zij in 2002 aldaar de opleiding startte en in 2005 de opleiding afrondde. Van 2002 tot 2014 werkte zij bij een particuliere praktijk in de Jordaan te Amsterdam en had daarnaast van 2010 tot 2020 een eigen aan huis praktijk te Almere. Sinds 2018 is zij gecertificeerd lid van de Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT) en vervult vanaf januari 2021 een bestuursfunctie binnen de VMT. Per 14 oktober 2021 is zij werkzaam in de praktijk voor Manuele Therapie E.S. Van den Broek te Putten.

De therapeut

Dhr. G.J. van den Broek
Dhr. T. de Lange
Mw. M. van Laar